Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Χάιδος Νικόλαος
+30 694 5207234
n.chaidos@poetek.gr

Αντιπρόεδρος Α’
Σπανουδάκης Κωσταντίνος
+30 697 7451031
k.spanoudakis@poetek.gr

Αντιπρόεδρος Β’
Νανάς Φώτης
+30 697 7217436
f.nanas@poetek.gr

Γραμματέας
Ζυγούμης Γεώργιος
+30 693 2203000
g.zygoumis@poetek.gr

Βοηθός Γραμματέα
Νικολόπουλος Νικόλαος
+30 693 6138311
n.nikolopoulos@poetek.gr

Ταμίας
Μπουλγκούρας Δημοσθένης
+30 694 4525419
d.mpoulgouras@poetek.gr

Δημοσίων Σχέσεων
Καλύβας Γεώργιος
+30 697 4379755
g.kalivas@poetek.gr

Μέλος
Τσίνης Δημήτριος
+30 693 2455746
d.tsinis@poetek.gr

Μέλος
Τοσιούδης Ευθύμιος
+30 697 2990945
e.tosioudis@poetek.gr