Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης είναι δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό την συνένωση και των συντονισμό των δυνάμεων των μελών της σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.

Με πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας η ομοσπονδία ενημερώνει και μελετά τα προβλήματα του κλάδου, προωθεί τα συμφέροντα των μελών της, μεριμνά για την εξάλειψη και απάμβλυνση σωματειακών διαφορών και γενικότερα δίνει το παρόν σε συλλογικούς αγώνες και διεκδικητικές δράσεις.

Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα πρωτοβάθμια επαγγελματικά σωματεία αποτελούμενα από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης καυστήρων και λεβητοστασίων, υγρών αερίων, στερεών ή οποιονδήποτε άλλων πρόσφορων καυσίμων.

  • ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Η ΕΣΤΙΑ»
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
    «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ»
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Η ΦΛΟΓΑ»
  • ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Εκτός από τα παραπάνω ιδρυτικά μέλη, μέλος της ομοσπονδίας μπορεί να γίνει  και κάθε επαγγελματικός Σύλλογος ή Σωματείο που λειτουργεί νόμιμα, έχει μέλη του μόνο επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης καυστήρων και λεβητοστασίων, υγρών αερίων στερεών ή οποιονδήποτε άλλων πρόσφορων καυσίμων, οι οποίοι κατέχουν θεωρημένη και σε ισχύ την άδεια του Συντηρητή και Εγκαταστάτη Καυστήρων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΕΤΕΚ

Γίνε και εσύ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης.

Για περισσότερες πληροφόριες επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλέφωνα 2106440681 ή στείλτε μας μήνυμα.